Reklamační řád

Záruční doba na veškeré výrobky z dílny Sotrmy tails je stanovena na 24 měsíců od převzetí zboží nakupujícím. Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným a násilným zacházením, neodbornou manipulací a ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.

Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Při uplatnění reklamace musí nakupující prokázat původ zboží prodejním dokladem (fakturou). Způsob zaslání reklamovaného zboží bude individuálně dohodnut s každým nakapujícím.

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní. Prodávající zhodnotí, zda lze vadu odstranit. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, prodávající výrobek může vyměnit za jiný nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu, dle dohody obou stran.

O průběhu reklamace bude nakupující informovám prostřednictvím emailu.